CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV Ô TÔ TÂY ĐÔ
Địa chỉ: 86 - Lê Hồng Phong - P. Trà An - Q. Bình Thủy - TP. Cần Thơ
hotline
01234567890123456789Mr Quang Lộc
skypeyahoo
Website:ctyxetaicantho.vn

XE TẢI HYUNDAI ĐÔ THÀNH HD120S 8 TẤN

XE TẢI HYUNDAI ĐÔ THÀNH HD120S 8 TẤN
MSP1032
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI HYUNDAI 110S THÙNG BẠT

XE TẢI HYUNDAI 110S THÙNG BẠT
MSP1031
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

HYUNDAI HD88 5.5 TẤN THÙNG

HYUNDAI HD88 5.5 TẤN THÙNG
MSP1033
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI HYUNDAI 7 TẤN MUI BẠT

XE TẢI HYUNDAI 7 TẤN MUI BẠT
MSP1034
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI SUZUKI 5 TẤN THÙNG KÍN

XE TẢI SUZUKI 5 TẤN THÙNG KÍN
MSP1035
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI SUZUKI TRUCK 500KG THÙNG BẠT

XE TẢI SUZUKI TRUCK 500KG THÙNG BẠT
MSP1036
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

SUZUKI PRO THÙNG LỬNG

SUZUKI PRO THÙNG LỬNG
MSP1037
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI NHỎ SUZUKI

XE TẢI NHỎ SUZUKI
MSP1038
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI JAC 3.45 TẤN HFC1047K4-D800

XE TẢI JAC 3.45 TẤN HFC1047K4-D800
MSP1039
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI JAC 900kg HFC1047K4-D800

XE TẢI JAC 900kg HFC1047K4-D800
MSP1040
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI JAC X5 1.5 TẤN

XE TẢI JAC X5 1.5 TẤN
MSP1041
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)

XE TẢI JAC 1T49 - JAC 1.49 TẤN HFC1030K3

XE TẢI JAC 1T49 - JAC 1.49 TẤN HFC1030K3
MSP1042
Giá: Liên hệ

(Đã bao gồm VAT)